Związkowcy zadowoleni. Będą pieniądze na polskie huty

Związkowcy z hut Węglokoksu postawili na swoim – dostaną do ręki porozumienie zapewniające inwestycje i rozwój hutniczej części koncernu. Oraz utrzymanie miejsc pracy. Nowa strategia firmy ma być gotowa do końca tego roku.