Urzędnicy sprawujący kontrolę nad bankami będą mogli być w nich zatrudniani

Nadzór uważa, że trzeba docenić kwalifikacje pracowników NBP, EBC, EBOiR czy resortu finansów i chce zmienić zasady naboru menedżerów do banków. Jacek Jastrzębski, szef KNF, potwierdza że faktycznie takie prace zostały zalecone.