Ulga mieszkaniowa. Minister finansów przedłuża termin

Podatnicy mają więcej czasu na wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.