Mapa 500+. W tych regionach znaczy więcej. Samo świadczenie jednak traci na wartości

Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinach pobierających 500+ wyniósł w ubiegłym roku 1692 zł. Z roku na rok świadczenie jest coraz mniejszym wsparciem dla domowych budżetów. Widać jednak wyraźne różnice w zależności od województwa czy wielkości miasta.