Likwidacja OFE. Projekt ustawy przyjęty

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy dotyczący przekształcający OFE w IKE. Teraz dokument jest gotowy do rozpatrzenia przez rząd.