Handel z Polską wsparł niemiecki przemysł. Awansowaliśmy

Polska po raz pierwszy staje się piątym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec, Rosja natomiast spada do poziomu z 2005 roku.