Goldman Sachs postara się by pracownicy pracowali maksymalnie 80 h tygodniowo

Kluczowa fraza to „postara się”