Duże pieniądze z Unii. Tym razem na drogi we wschodniej Polsce

273 mln zł z funduszy UE to budżet kolejnego konkursu „Infrastruktura drogowa” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W poprzednich edycjach podpisano już umowy na ponad 2 mld zł.