130 krajów popiera reformę globalnego opodatkowania

130 krajów OECD poparło plan reformy międzynarodowego systemu podatkowego. Przewiduje on minimalną stawkę podatku CIT dla międzynarodowych przedsiębiorstw na poziomie 15 proc.